Satine, teksty z kwietnia 2012 roku

1 tekst z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Sa­tine.

Bo gdy wreszcie zdo­byłam się na od­wagę wyz­na­nia ci uczuć ty mil­czysz. Dlacze­go? 
Prze­cież mówiłeś, że kochasz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 kwietnia 2012, 17:59
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność